دفتر مرکزی  :

شماره تلفن : ۵۸۸ ۸۵۰ ۴۴ – ۰۲۱

پست الکترونیک: info@pars-kimia.com

 

دفتر کارخانه و مرکز پخش :

شماره تلفن : ۹۰۰ ۴۰۰ ۳۲ – ۰۲۵

 

شرکت ایثار پارس کیمیا  :

شماره تلفکس : ۷۷۸۳۸۶۷-۰۲۱

 

لطفا جهت ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمائید