بارگذاری مقالات مرتبط در دست انجام میباشد.

.

بازتاب رسانه ای اختراع شگفت انگیز و بی نظیر ایرانی پارس کیمیا(خبر ساعت۹ -شبکه یک)

مراقب گذر زمان ، کمبود آب و سرمایه خود باشیم . ( پارس کیمیا حافظ محیط زیست )

آزمایشی کوچک در ۱۵ روز و استفاده از ایمن ساز پارس کیمیا (قبل و بعداز استفاده )